Wanneer het hart zwijgt, is elk gesprek tevergeefs

Technieken

Als het praten ophoudt, kan het gesprek beginnenTECHNIEKEN

In gesprekken houd ik er vanzelfsprekend rekening mee wie je bent en wat je wilt bereiken. We bepalen samen de route. De basis is veiligheid en vertrouwen. Daarnaast zijn voor mij compassie, humor, respect en uitdaging onmisbare ingrediënten. Ik kan putten uit meerdere technieken zoals:

~ NLP: Neuro Linguïstisch Programmeren, een methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. NLP wordt daarom steeds vaker in allerlei beroepen en omgevingen toegepast. Uitgangspunt van NLP is dat de mens in staat moet zijn om het leven prettig te vinden en er beter van te kunnen genieten. Door een gebeurtenis kan dit vermogen worden aangetast. Die gebeurtenis kan ingrijpend zijn, maar ook een ogenschijnlijk onbelangrijke of kleine gebeurtenis of opmerking kan een groot effect hebben op ons doen, denken, handelen en gedrag.

~ Motiverende Gespreksvoering: Motiverende gespreksvoering heeft als doel gedragsverandering op gang te brengen. In de eerste fase staat het ontwikkelen van de motivatie van de cliënt om te veranderen centraal. De tweede fase richt zich op het versterken van de betrokkenheid bij veranderingen en op het ontwikkelen van een plan om de verandering te realiseren.

~ Provocatieve Coaching: Provocatieve coaching is een intuïtieve, humorvolle en speelse manier van coachen. Misschien werkt het woord ‘provocatief’ weerstand of protest in je op? Dan is dat mooi, want dat is ook precies de bedoeling. Protest doet je (veer-)kracht toenemen. Daarnaast kenmerkt provocatief coachen zich door luchtige diepgang. Humor en openheid maken zware persoonlijke thema’s makkelijker bespreekbaar. Cliënten ervaren het als een bevrijdende, liefdevol confronterende en effectieve manier van coachen. Vanuit protest ontstaat beweging, kracht, creativiteit en autonomie. Hierdoor gaan mensen zelf hun problemen oplossen. Verrassing en verwarring scheppen ruimte voor vernieuwing. Of van acceptatie van wat er is en wie je bent. Dat is ook een prima resultaat, toch?

~ Hypnose: Wij verkeren heel vaak in een staat van hypnose; meestal zijn we dat ons niet bewust. Als we opgaan in een film of boek kunnen we zo geconcentreerd zijn, dat we ons helemaal inleven in de gebeurtenissen en vervolgens de emoties zelf ervaren. In een staat van hypnose hebben we direct contact met ons onderbewustzijn en zijn we volledig ontspannen; daar ligt wie we zijn en wat we voelen. In hypnose zijn we tot verbazingwekkende prestaties in staat.
In hypnose of trance zijn is een toestand waarin je je goed kunt focussen. Trance wordt gezien als een “poort naar het onbewuste”.  In de trance die wordt toegepast, ben je in staat te communiceren met je onbewuste en kunnen problemen verdwijnen.  In een lichte hypnose kunnen al veranderingen tot stand worden gebracht. Hypnose is geen slaap. Je bent gewoon bij bewustzijn en hoort alles. Vervolgens leer je vertrouwd te geraken met je eigen concentratiemogelijkheden. Je zult merken dat deze vorm van verhoogde concentratie en diepe ontspanning erg prettig is. Tijdens de hypnosesessies hou je volledig controle over je eigen geest en lichaam. Door je sterk te concentreren op je innerlijke wereld kun je mogelijkheden in jezelf ontdekken waarvan je voorheen niet bewust was. Ik ondersteun jou in je proces en zal zorgen voor een positief resultaat.

~ Regressie: Bij regressie ga je er van uit dat psychische, lichamelijke of emotionele problemen een oorzaak hebben. Deze oorzaak is vindbaar in onverwerkte ervaringen in het verleden. Onder zorgvuldige begeleiding sporen we deze ervaringen op en alsnog verwerkt. Tijdens regressie herbeleef je ervaringen uit het verleden. Je ervaart het dus niet echt maar gedissocieerd (=op afstand). Jouw onderbewustzijn selecteert zelf in welk ervaringsgebied moet worden gewerkt. Je krijgt uiteindelijk nieuwe keuzemogelijkheden die probleemoplossend werken. Voor het succesvol ondergaan van regressie is de bereidheid nodig om de eigen ervaringen serieus te nemen. Laat je gedachtegang vrij gaan.
Veel problemen kunnen met regressie worden aangepakt. Lichamelijk, emotioneel of psychisch van aard. Ook wanneer je meer inzicht wilt in jezelf, je functioneren en jouw leven, kan deze vorm geschikt zijn.

~ Levenservaring: Misschien is wel het belangrijkste wat ik meeneem, mijn eigen ervaringen. In de gezondheidszorg en privé heb ik veel leven zien komen en gaan. Delen van mijn leven waren zeer ingrijpend en confronterend. Tijdens de levenslessen die ik mocht ervaren en de opleidingen die ik heb gevolgd ben ik mijzelf stevig tegen gekomen. Ook falen was mijn deel, vallen en opstaan! Veertig jaar een relatie, het werken als leidinggevende met een grote span of control en het ondernemerschap waren en zijn rijke leerscholen.
Goede tijden zijn goede herinneringen. Slechte tijden zijn goede lessen.

<Terug

Bezig met laden