Privacy statement

Recreatiecentrum Sneek en Watersportcentrum Sneek, gevestigd te Hendrik Bulthuisweg 23 en 30 in Sneek, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.recreatiecentrumsneek.nl Hendrik Bulthuisweg 30, 8606KB, Sneek, Nederland
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij kunnen je persoonsgegevens verwerken doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankgegevens (naam bank, IBAN rekeningnummer, naam rekeninghouder)
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het maken van een reservering / boeking
Het afhandelen van betalingen
Het beantwoorden van vragen via e-mail of het contactformulier
Verzenden van een e-mail met persoonlijke aanbieding (welkom-terug-korting)
Het vragen om een review/ beoordeling over ons te plaatsen op internet.
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Gegevensverwerking waartoe wij wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Geautomatiseerde processen/ systemen
Tijdens het boekingsproces, het betalingsproces en bij gebruik van het contactformulier maken wij gebruik van de volgende systemen;

Easyhandling PMS voor het functioneren van de website
Rabobobank Omnikassa voor het verwerken van betalingen
ING Kassa Compleet voor het verwerken van betalingen
Mollie PSP services voor het verwerken van betalingen
123Boeken boekingsmodule voor online prijzen, beschikbaarheden van de diverse producten. 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
7 jaar in verband met wettelijke/belasting bepalingen                        
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Recreatiecentrum Sneek en Watersportcentrum Sneek verkopen jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Recreatiecentrum Sneek en Watersportcentrum Sneek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rc-sneek.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Daarnaast wijzen wij je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de beveiliging van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@rc-sneek.nl 

Bezig met laden