Huurvoorwaarden, Reglementen en Huisregels

Reglementen en Voorwaarden Recreatiecentrum Sneek

Huisregels Recreatiecentrum Sneek

Ons doel is onze gasten een fantastisch verblijf te bezorgen. Om dit bezoek zo aangenaam mogelijk te maken, hebben wij een aantal regels en richtlijnen opgesteld. Met het betreden van het terrein of de boten van Recreatiecentrum Sneek ga je akkoord met dit reglement.

Brand/Ongeval: In geval van brand/ongeval dient onmiddellijk de Brandweer/Ambulance (tel.nr. 112) en vervolgens de bedrijfsleiding te worden gewaarschuwd 06 - 1111 2324

Toegang: Als gast ben je verplicht je te kunnen legitimeren. Indien gasten geen legitimatie kunnen tonen behoudt Recreatiecentrum Sneek het recht te besluiten de gasten niet onder te brengen of geen huurmiddelen over te dragen.

Logés: Logés dienen zich samen met de hoofdhuurder van de accommodatie bij de receptie te melden, zij betalen het overnachtingstariefvan €12.50 p.p.p.n.

Gerechtigd persoon: Recreatiecentrum Sneek is gerechtigd personen, dieren, voertuigen en kampeermiddele toegang te weigeren. Aanwijzingen en beslissingen van het personeel dienen te worden opgevolgd.

Aankomst- en vertrektijden recreatiewoningen: Vanaf 15.00 uur kun je de sleutel ophalen bij de receptie. Tot 10.00 uur kun je gebruik maken van de appartementen of de studio op de dag van vertrek. De sleutel dient op 10.00 uur bij de receptie ingeleverd te zijn. De recreatiewoninen dienen schoon en opgeruimd te worden opgeleverd.

Aankomst- en vertrektijden boten:
De uitgifte vindt plaats volgens afspraak, houd je aan deze tijden. Je dient de boot op de dag van vertrek vóór het afgesproken tijdstip te verlaten. De boten dienen opgeruimd, schoon en bij meerdaagse verhuur afgetankt opgeleverd te worden. Bij dagtochten is de brandstof inclusief tenzij anders vermeld.

Huisdieren: Huisdieren zijn alleen in overleg welkom en moeten aangelijnd zijn en geen overlast bezorgen. Het is verplicht een “opruimzakje” mee te nemen en te gebruiken. Bij vertrek uit een vakantiewoning of boot dient deze zodanig schoon te worden opgeleverd dat de volgende huurders op geen enkele manier zien en/of ruiken dat er een huisdier is geweest. Bij de huur van een appartement en soms van een boot worden extra kosten worden berekend.

Recreatievoorwaarden: Tijdens een verblijf op een boot, in een vakantiewoning of de haven zijn tevens de bovenstaande voorwaarden en reglementen van toepassing.

Borg: Het is mogelijk dat Recreatiecentrum Sneek een borg vraagt. Dat kan via een machtigingsformulier, bank- of contante betaling. De betaalde borg wordt contant of per bank teruggestort door Recreatiecentrum Sneek als de accommodatie of boot in goede staat wordt achtergelaten en de huisregels worden nageleefd. 

Schade: Schade aan opstallen, interieur, boten, begroeiing en andere eigendommen van Recreatiecentrum Sneek, alsmede schade ten gevolge van verontreiniging van de bodem, containers of verontreiniging van welke aard dan ook, zal in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheid: Recreatiecentrum Sneek is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, vermissing, brand, letsel of ongeval in welke vorm ook.

Sanitairgebouwen: Wij verzoeken je het sanitairgebouw schoon te houden. Chemische toiletten kun je legen in de daarvoor bestemde stortplaats achter het sanitairgebouw. Water uit de kraan is drinkwater.

Afval: Afval/huisvuil dien je in de containers te deponeren. Papier, groenafval en glas alleen in de speciale containers. Chemische afvalstoffen welke vallen onder het BACA, o.a. batterijen, accu's, asbest, restanten verf, olie en lijm mogen niet in de containers gedeponeerd worden, maar dienen door u zelf afgegeven te worden bij de Gemeentelijke Reinigingsdienst.

Rookbeleid: Roken is niet toegestaan in een recreatiewoning, kajuit van een boot of overdekte, openbare ruimtes op en van Recreatiecentrum Sneek.

Alcohol en soft- en harddrugs: Het gebruik van soft- en harddrugs en overmatig alcoholgebruik zijn ten strengste verboden (evenals openbare dronkenschap / drankgebruik).

Verbod: Het is verboden gaten en geulen te graven, afvalwater te lozen in de bodem, met eigen niet gehuurde bootjes te varen in ons water tenzij besproken, vuurwerk af te steken, bomen, planten en struiken te beschadigen. Het is niet toegestaan om partytenten en/of andere verblijfsmiddelen (tenten) en/of aanhangers/trailers op het terrein van Recreatiecentrum Sneek te plaatsen.

Agressie: Iedere vorm van agressief gedrag tegen gasten en/of medewerkers van Recreatiecentrum Sneek wordt niet getolereerd. Bij constatering hiervan zal de politie ingeschakeld worden en is Recreatiecentrum Sneek bevoegd om de betrokkenen de toegang tot en het verblijf op het terrein of boot te ontzeggen.

Geluidsnorm: Overlast aan omwonenden en mederecreanten door lawaai, balspelen enz. is niet toegestaan. Geluidsapparatuur mag buiten jouw eigen verblijfplaats niet hoorbaar zijn. Tijdens de nachtrust van 24.00 tot 7.00 uur is het rijden met motorvoertuigen niet toegestaan. Bij overlast door lawaai of luidruchtig gedrag kan Recreatiecentrum Sneek de betrokkenen per direct de toegang tot en/of het verblijf op het terrein ontzeggen.

Parkeren: Per verblijf-. ligplaats of gehuurde boot kun je gratis één auto parkeren.

Niet tevreden?: Ben je niet tevreden over de service, verhuurmiddel of jouw verblijf, laat ons dit ter plaatse weten. Op deze manier worden wij in de gelegenheid gesteld je klacht weg te nemen.

Overtreding: Bij constatering van het overtreden van bovengenoemde huisregels is Recreatiecentrum Sneek bevoegd om de betrokkenen per direct de toegang tot/het verblijf op het terrein of boot van Recreatiecentrum Sneek ontzeggen.

Bezig met laden