Prijswinnaar Koploperproject Duurzaam Ondernemen

"Aanvaard wat je niet kunt veranderen,
                                              verander wat je niet kunt aanvaarden !"

Wij, Liesbeth en Bert de Jonge, zijn in 2010 gestart met ons bedrijf Recreatiecentrum Sneek. Ons ideaal is dit bedrijf om te vormen naar een CO2-neutraal bedrijf met grote maatschappelijke betrokkenheid, dat diensten levert die de verwachtingen van de gasten overtreffen.
Prijswinnaar Koploperproject:
Recreatiecentrum Sneek
was in 2012 deelnemer aan het Koploperproject A7 Westergo Duurzaam Ondernemen en winnaar van de Duurzaamheidsprijs. Redenen hiervoor:

Onze ambitie
:
Het Koploperproject is afgerond. Wij gaan verder om onze ambities en idealen waar te maken. Zo zijn we zijn bezig de vloot van elektrische boten in de binnenstad uit te breiden. Op onze locatie op 't Ges doen we dit met de elektrische sloepen. Een volgende stap is een elektrisch aangedreven motorjacht.Intussen hebben we 18 PV panelen geplaatst waarmee we de boten opladen, ook deze gaan we nog verder uitbreiden. Vergroening van onze omgeving heeft onze concrete aandacht. Last but not least werken we continue aan het aangaan en onderhouden van een duurzame relatie met onze gasten.